Fordele
Du kan opnå en række fordele ved at blive medlem af Fredericia Kunstforening:
  • Du indbydes til deltagelse i ferniseringer
  • Prisreduktion ved foreningens aktiviteter (foredrag, ture m.m)
  • Du får 10% ved køb af kunst fra vores udstillinger
  • Mulighed for at erhverve sig kunstværker ved bortlodning blandt foreningens medlemmer ved generalforsamlingen
  • Du kan se sidste års udlodning af kunstværker her

Kontakt kasserer Ove Sørensen på mail
eller 30235434 for at blive medlem.
 
Årligt kontingent
Årligt kontingent 2017
Unge (op til 25 år)..........100,-
Enkeltmedlemmer......... 200,-
Par.............................. 350,-
Erhvervskontingent...... 1600,-

Parmedlemskab
Parmedlensskab giver begge medlemmer samme fordele. Eneste forskel er, at der kun udsendes ét brev med invitationer og  lignende til par.

Erhvervsmedlemsskab
Læs mere her
 

                                 Copyright © Fredericia Kunstforening